Program Literasi Maklumat.

Peserta : Pelajar Tingkatan 6

Tempat : Perpustakaan  SMK Taman SEA

Tarikh :  3 Jan 2017 (Selasa)
Konsep Literasi Maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses dan menilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan dan penyelesaian masalah secara efektif.