Kehadiran tuan/puan amat dialu-alukan, semoga pihak sekolah dan ibu bapa pelajar dapat bekerjasama demi kecemerlangan anak-anak kita dalam usaha melahirkan insan yang cemerlang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sekian, terima kasih.