Tahniah Ho Ka Tim dari 3 Angsana. πŸ‘πŸ‘

Naib Juara single badminton U18 MSSD , Tempat Ketiga badminton double U18 MSSS.