Syabas Isaac Foo! Johan Public Speaking Peringkat Dearah Petaling Utama . ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘