Syabas Isaac Foo! Johan Public Speaking Peringkat Dearah Petaling Utama . πŸ‘πŸ‘πŸ‘