Syabas Isaac Foo! Johan Public Speaking Peringkat Dearah Petaling Utama . 👏👏👏