Tajuk : Program Intervensi Career Awareness

Tarikh : 1-2 April 2019

Tempat : Dewan Berjaya SMK Taman SEA