PROGRAM: HARI ORIENTASI PERALIHAN DAN TINGKATAN 1

TARIKH: 28 DISEMBER 2019

HARI: SABTU

MASA: 8.30 PAGI – 12.00 TENGAH HARI

TEMPAT: DEWAN BERJAYA SMK TAMAN SEA