Perkara : Dialog Prestasi PT3 Bersama Ibu Bapa
Tarikh: 7 Feb 2020
Hari : Jumaat
Tempat : Bilik Seri Pagi
Masa : 8.40 pagi