LATIHAN PERSONEL 1
Masa : 08.30 pagi – 10.30 pagi
Tajuk LP 1 : Memperkasakan PLC
Penyampai : Dr. Balasandran a/l A Ramiah

LATIHAN PERSONEL 2
Masa : 10.45 pagi – 12.30 petang
Tajuk LP 2 : Budaya Kerja Cemerlang
Penyampai : Dr. Ahmad Kamal bin Arifin